Medlemstype Pris
Ordinært Medlem 100,00 Til Innmelding
Hovedmedlem i familie 200,00 Til Innmelding
Familiemedlem 0,00 Til Innmelding
Ungdom (til 35år) 50,00 Til Innmelding
Honnør 50,00 Til Innmelding