Man kan stå som selvstendig ungdomsmedlem (15-35 år) eller være tilknyttet under "Hovedmedlem i familie". Man får da både familiemedlemskap og ungdomsmedlemsskap. (Dersom alle i en familie er under 35 år regnes de både som familie og ungdomsmedlemmer).
Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
Ønsker medlemskap i:
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.